René Toemen is een 'organisator'. Zaken in kaart brengen, de essentie herkennen en benoemen om vervolgens de lijnen uit te zetten. Hij is heel helder in de communicatie en praktisch in zijn handelen. Hij is sociaal betrokken en heeft ervaring met bijzondere doelgroepen en is tegelijkertijd ook realistisch in de verwachtingen. René weet heel goed wat de belangen zijn van verschillende stakeholders en kan hier op een prettige manier mee om gaan zonder zijn opdracht uit het oog te verliezen. Hij is transparant en weet goed mensen bij elkaar te brengen.

René heeft een achtergrond als directielid van een arbeidsmarktadviesbureau en later als directeur Klanten bij een woningcorporatie. Als zelfstandige werkt hij met name in opdracht van gemeentes, zorg- en welzijnsinstellingen en woningcorporaties. 

Ik ben vóór alles een bouwer van projecten en organisaties met een sociaal maatschappelijke impact.

René Toemen

T 06 53841904

r.toemen@onsbrabantnet.nl