Effectencalculator

Effectencalculator


Steeds meer aanpakken in welzijn en zorg vertrekken vanuit de cliënt/bewoner. Dat is mooi. Maar ook lastig te evalueren. Een zeer diverse doelgroep, met elk een ander medicijn… toon daarvan maar eens aan dat het effect heeft.

De Effectencalculator doet dat door terug te gaan naar de basis: hoe ging het bij die individuele bewoner? Met steun vanuit de WMO-werkplaats Nijmegen is de Effectencalculator tot een volwassen instrument uitgegroeid. Er zijn meer dan 100 professionals, beleidsmensen en onderzoekers opgeleid tot Effectencalculateur. Tientallen gemeenten gebruikten het voor hun evaluatie. Een webapplicatie is ontwikkeld.

Samen met vier partners ontwikkelt Jochum Deuten de Effectencalculator door. Er is immers nog een wereld te winnen…

website Effectencalculator