Effectenarena

Effectenarena


Van idee tot standaard... In 2006 begeleidde Jochum Deuten voor de SEV (een voorloper van Platform31) een aantal experimenten rond 'maatschappelijk rendement' bij woningcorporaties. Het viel op dat betrokkenen het lastig vonden om zelf een 'goed gesprek' te voeren over de effecten van een project of aanpak. Samen met anderen ontwikkelde hij daarom de Effectenarena. En dat bleek een schot in de roos. 

In de loop der jaren is de Effectenarena uitgegroeid tot een standaard in de gereedschapskist van effectiviteitsinstrumenten. Op velerlei manieren en voor talloze soorten projecten is het ingezet. Het blijkt telkens weer een waardevolle eerste stap bij bijvoorbeeld evaluaties. Zo is het opgenomen in de rijksrichtlijn voor maatschappelijke kostenbaten-analyses. Waarschijnlijk omdat het precies de kern van de maatschappelijke waarde vastpakt. En omdat het mensen aanzet tot een dialoog waar ze echt mee verder komen. Dat het gratis en voor iedereen beschikbaar is, helpt natuurlijk ook.

Nog regelmatig begeleidt hij met plezier sessie rond de Effectenarena, maakt hij versies op maat of traint hij mensen in het gebruik ervan. 

Meer informatie: www.instrumentwijzer.nl/effectenarena