De I-Factor

De I-Factor


Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is tegenwoordig vanzelfsprekend. Bedrijven en andere arbeidsorganisaties geven ook mensen die moeite hebben met het vinden van een baan een kans. Dit noemen we inclusiviteit: de mate waarin bedrijven werk bieden aan mensen die wel kunnen en willen werken maar waarvoor dat minder vanzelfsprekend is. Vanwege een handicap, vanwege afkomst of leeftijd.

Maar hoe meten we inclusiviteit? Dat doen we aan de hand van gegevens die bedrijven reeds beschikbaar hebben te vergelijken met benchmarks. Als benchmark gebruiken we bijvoorbeeld sectorgemiddelden (bijvoorbeeld het percentage werknemers dat ouder is dan 45 jaar) of beleidsdoelstellingen (bijvoorbeeld 5% werknemers met verminderde loonwaarde). De I-factor is een zeer snelle en goedkope methode om inzicht te krijgen in de mate van inclusiviteit van een bedrijf of andere arbeidsorganisatie. Geen tijdrovende en kostbare analyse, maar een snelle scan gebaseerd op betrouwbare data. En bovendien is de I-Factor flexibel in te richten.