Werken aan geluk in de zorg

Werken aan geluk in de zorg

In het sociaal domein vinden grote transities plaats. Onder andere wat betreft de zorg: gemeenten hebben daarin een veel grotere verantwoordelijkheid gekregen. Stichting Geluk Dichtbij is in mei 2013 gestart met het project 'IXELF, jouw geluk dichterbij' om te onderzoeken of het mogleijk is om mensen die ondersteuning krijgen gelukkiger maken tegen lagere kosten. Meer zorg maakt namelijk niet gelukkiger, zo is de veronderstelling, maar een andere manier van werken wel. Daarvoor is nodig dat diegene die ondersteuning verleent meer vanuit de vraag van de cliënt doet en denkt, daarvoor ook de ruimte krijgt van de eigen zorgorganisatie en ook de gemeente beleid daarop inricht. René van Hooren heeft (smen met Ads Koster van Koster & van Hooren en Sandra Franken van bureau Ackordera) voor IXELF een maatschappelijke business case opgesteld waarin is onderbouwd dat werken aan geluk niet méér hoeft te kosten. Ook zijn er een aantal voorwaarden en strategieën ontwikkeld om dat te bereiken. 


René van Hooren