Ontwikkelen Weekendschool

Ontwikkelen Weekendschool

Het Elisabeth Strouven Fonds in Maastricht subsidieert sociale en culturele projecten.  Voor dit fonds heeft René Toemen een uitvoeringsgereed plan gemaakt voor een Weekendschool. Dat wordt nu uitgevoerd door de Stichting Wie-kent-school in Maastricht.