Ontwikkelen meetinstrument zelfregie

Ontwikkelen meetinstrument zelfregie

 

Veel mensen zonder werk hebben moeite  om weer stappen te nemen richting werk. Ze missen het vertrouwen in zichzelf en in anderen. Komen ze ooit weer aan de slag? Dit vertrouwen kan om verschillende redenen beschadigd zijn. Bijvoorbeeld vanwege eerder ontslag of andere problemen met eerder werk, negatieve ervaringen in de persoonlijke sfeer, of door de lange periode van werkloosheid en afwijzingen die men op sollicitaties heeft gekregen.

Bekend is het verschijnsel Learned Helplessness waarbij mensen de moed hebben opgegeven en zich daarom afhankelijk opstellen naar ondersteuners en instanties. Tegenover deze Learnes Helplessness stellen wij het begrip Zelfregie, het vermogen om op eigen kracht te varen, eigen drijfveren te ontdekken en zelf verantwoordelijkheid te nemen in de zoektocht naar werk. René ontwikkelde samen met Ads Koster een meetinstrument waarmee in kaart wordt gebracht in hoeverre deelnemers aan activerings- en re-integratieprogramma’s daadwerkelijk over zelfregie beschikken en waaraan gewerkt kan worden om deze zelfregie te verbeteren. Momenteel wordt het meetinstrument toegepast op deelnemers van De Krachtcentrale om het effect te meten van het programma op het vermogen om duurzaam werk te vinden en te behouden.


René van Hooren