Naar een 'samenbeleid': met elkaar

Naar een 'samenbeleid': met elkaar

In opdracht van de gemeente Harderwijk heeft Henny het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid geëvalueerd: hoe hebben de ambities vorm gekregen? Daarbij heeft ze samen met enkele vrijwillige co-onderzoekers een onderzoek gedaan naar de support die mantelzorgers en vrijwilligers ervaren: wat hebben zij nodig? Op basis hiervan heeft ze samen met inwoners, maatschappelijke partners en gemeente het nieuwe samenbeleid ontwikkeld, rondom de vraag: hoe kunnen álle Harderwijkers van betekenis zijn? Op dit moment inventariseert Henny de Harderwijkse acties en initiatieven rondom burgerschap: hoe krijgt 'overheidsparticipatie' (in plaats van burgerparticipatie) handen en voeten?


Henny Ketelaar