Meedoen in Tilburg

Meedoen in Tilburg

In Tilburg slaan zeven organisaties in het sociaal domein de handen ineen om met een innovatief programma 'Meedoen en Sociale Stijging' (Menss) een samenhangend, vraaggericht en integraal aanbod te ontwikkelen voor de ondersteuning en activering van kwetsbare burgers. René legt samen met collega Ads Koster met dit actieonderzoek de verbinding tussen onderzoek en innovatie en evalueert samen met de betrokken organisaties de effectivitet en efficiëntie van het programma. Daarnaast doen René en Ads onderzoek naar de werkzame ingrediënten van de nieuwe aanpak en levert aan de hand van casuïstiekbeschrijvingen, SWOT-analyses en onderzoek naar de maatschappelijke impact en economische waarde (aan de hand van de Effectencalculator) bouwstenen voor de verbetering en doorontwikkeling van het programma. 


René van Hooren