Je eigen loopbaan: zelf sturen

Je eigen loopbaan: zelf sturen

In opdracht van de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant (AgriFood Capital werkt!) organiseert Henny de Meet-up Talent & Loopbaan, samen met VO- en mbo-scholen en bedrijfsleven. Daarbij ontwikkelt ze een leergemeenschap, met een website met praktijkvoorbeelden van 'ervarend leren', kijkjes in elkaars keuken en lerende dialogen. Ze houdt workshops over de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid. Ook verkent Henny - samen met partners - hoe inwoners meer regie kunnen nemen over hun eigen loopbaan. 


Henny Ketelaar