Intersectorale mobiliteit in de regio

Intersectorale mobiliteit in de regio

Het regionaal sectorplan Noordoost-Brabant is een samenwerking tussen werknemers- en werkgeversorganisaties en gemeenten. Het sectorplan voorziet in subsidies (voor zowel werkenden als werkzoekenden) voor met name om- en bijscholing die de intersectorale mobiliteit naar kansrijke sectoren en duurzame beroepen moet stimuleren. René is projectleider van dit project. 

http://www.sectorplan-nob.nl/