Infrastructuur op de regionale arbeidsmarkt

Infrastructuur op de regionale arbeidsmarkt

AgriFood Capital (AFC) is de tripartiete samenwerking in Noordoost-Brabant. Het arbeidsmarktprogramma, AFC Werkt! is één van de vier programma's van AFC. René heeft het programmamanagementteam negen maanden aangestuurd en een advies geschreven over de organisatie van dit programma. Ook was hij verantwoordelijk voor de afstemming met de betrokken gemeentelijke bestuurders.