Toegang Gemeente Epe onder de loep

Toegang Gemeente Epe onder de loep

 

Vorig jaar onderzocht Jochum Deuten de toegang voor het sociaal domein van de gemeente Epe (samen met collega Maarten Kwakernaak van (destijds) de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). In de periode april tot en met augustus 2017 werden 20 verhalen opgehaald van mensen die ondersteuning ontvingen vanuit de toegang in de gemeente Epe. Daarbij ging het om de complexere, meervoudige hulpvragen rondom Wmo, jeugd, schulden, werk en inkomen.
Het rapport beschrijft de bevindingen uit deze verhalen. Deze zijn geordend rond de strategische doelen in het beleid van de gemeente Epe:

  • Tevredenheid van de inwoner
  • Zelfredzaamheid
  • Laagdrempelig en dichtbij
  • Organisatie van regie
  • Integraal en ontschot werken
  • Preventie

De casuïstiek werd grotendeels opgehaald door professionals vanuit de Toegang zelf, nadat ze getraind waren als Effectencalculateur. De ambitie is om deze vaardigheid in de toekomst vaker in te zetten voor de eigen ‘monitoring’.

Download hier het rapport 'Toegang onder de loep' - oktober 2017


Jochum Deuten