De effecten van een andere manier om jongeren vooruit te helpen

De effecten van een andere manier om jongeren vooruit te helpen

 

Het Dagelijks Bestaan ondersteunt in Zutphen en omgeving jongeren in het op de rit krijgen van hun leven. Dat doet ze anders dan de gemiddelde jeugd-organisatie. Niet alleen in de huisvesting (tijdelijke huisvesting in een school), maar vooral in de manier van begeleiding (binnen een rijke gemeenschap, met ook vrijwilligers) en door de jongeren de benodigde ruimte te geven zichzelf te herontdekken. Daarom is ze opgenomen in het Programma Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming.

Het Dagelijks Bestaan zoekt naar manieren om haar activiteiten en opbrengsten te verantwoorden, bijvoorbeeld aan de gemeenten. De reguliere 'lijstjes' en kwaliteitstoetsen passen niet bij de manier van werken. Naast een film werd er daarom een grote Effectenarena-sessie georganiseeerd. Dat werd gelijk de grootste ooit: meer dan 100 betrokkenen kwamen op een vrijdagochtend bij elkaar. De leden van het Waardehuis begeleiden elk een gespreksgroep.

De opbrengsten van 12 dialogen werden door Jochum Deuten uitgewerkt in een rapport, waarin 'het geheim' van Het Dagelijks Bestaan (deels) beschreven wordt.

Download hier het rapport 'De effecten van Het Dagelijks Bestaan' - maart 2018


Jochum Deuten René van Hooren Henny Ketelaar