Mens en wonen

Mens en wonen

Grootschalige renovatie of nieuwbouw is voor bewoners een heel stressvolle gebeurtenis.  Duidelijke communicatie en het raadplegen van bewoners helpen om het proces beter te laten verlopen en de tevredenheid over de werkzaaamheden van de aannemer te vergroten.  René gaat daar samen met Rachida Achhoud graag pro actief mee aan de slag. Ze ontzorgen de opdrachtgever en betrekken de bewoners vanaf het allereerste begin van het proces.  Ze creëren ontmoetingsmomenten in de buurt en ondersteunen zo nodig individuele bewonerts met raad en daad.