Afwegen in de wijk

Afwegen in de wijk

Keuzes, keuzes... Veel mensen hebben er in eigen leven al moeite mee. Laat staan als vele betrokkenen samen tot een goede keuze voor iets ingewikkelds als een wijkaanpak moeten komen. Samen met de vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk en andere experts ontwikkelde Jochum Deuten een aanpak die bouwt op de 'wisdom of the stakeholders'. In een paar heldere stappen bleek het goed mogelijk om samen in twee sessies van een gedegen probleemanalyse tot gedragen oplossingskeuze te komen.

Afwegen in de wijk kan ingezet worden om diverse redenen:

  • scherpere inzichten over problemen, oplossingen en effecten van oplossingen;
  • eerst nadenken over het probleem dat met de oplossing moet worden opgelost, in plaats van ‘jumping into solutions’;
  • maatschappelijk rendement optimaliseren; meer bereiken met minder inzet van middelen, door het nemen van de juiste beslissing;
  • leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de legitimatie van de woningcorporatie aan huurder/overheden/stakeholders;
  • de dialoog met de stakeholders faciliteren.

Bekijk: Afwegen in de wijk


Jochum Deuten