Jochum Deuten is als geen ander in staat om de maatschappelijke projecten in wijken en buurten scherp te analyseren. In de loop der jaren onderzocht hij zeer uiteenlopende projecten en initatieven in het sociaal domein; voor verschillende opdrachtgevers. Hij levert bij voorkeur beknopte rapporten op en presenteert zijn bevindingen graag visueel: dat zegt meer dan alléén tekst.

Jochum ontwikkelde instrumenten zoals de Effectencalculator en Effectenarena. Deze dialooginstrumenten zijn uitermate geschikt om samen met betrokkenen te kijken wat projecten in het sociaal domein aan maatschappelijke effecten opleveren. Dat levert niet alleen onderzoeksinformatie op, maar biedt tegelijkertijd een inspirerend en leerzaam moment voor betrokkenen.

Partner van
Lid van logo EES

Ik zie zoveel inzet in het sociaal domein. Tijd, geld, energie, betrokkenheid. Daar valt nog veel meer maatschappelijk rendement uit te halen. Als we iets meer investeren in het luisteren naar elkaar en echt nieuwsgierig zijn in hoe het nog beter kan werken.

Jochum Deuten

T 06 47094315

info@jochumdeuten.nl