Jochum Deuten is als geen ander in staat om de maatschappelijke projecten in wijken en buurten scherp te analyseren. In de loop der jaren onderzocht hij zeer uiteenlopende projecten en initatieven in het sociaal domein; voor verschillende opdrachtgevers. Hij levert bij voorkeur beknopte rapporten op en presenteert zijn bevindingen graag visueel: dat zegt meer dan alléén tekst.

Jochum ontwikkelde instrumenten zoals de Effectencalculator en Effectenarena. Deze dialooginstrumenten zijn uitermate geschikt om samen met betrokkenen te kijken wat projecten in het sociaal domein aan maatschappelijke effecten opleveren. Dat levert niet alleen onderzoeksinformatie op, maar biedt tegelijkertijd een inspirerend en leerzaam moment voor betrokkenen.

Hij zet zijn denkkracht graag in voor uiteenlopende 'kennistrajecten', samen met landelijke kennis- en koepelorganisaties. Bijvoorbeeld:
• de ontwikkeling van een nieuwe landelijke systematiek van het gemeentelijk cliëntervaringsonderzoek Wmo (link)
• om woningcorporaties betere afwegingen te laten maken rond hun maatschappelijke investeringen (link)
• een verkennende casestudie naar het opkomende fenomeen van netwerken van organisatie die samen een maatschappelijke opgave oppakken (link)

Sinds januari 2020 is Jochum Deuten toezichthouder van woCom, een middelgrote woningcorporatie in zuidoost-Brabant.

Onderdeel van  
Partner van
Lid van logo EES

 

Ik zie zoveel inzet in het sociaal domein. Tijd, geld, energie, betrokkenheid. Daar valt nog veel meer maatschappelijk rendement uit te halen. Als we iets meer investeren in het luisteren naar elkaar en echt nieuwsgierig zijn in hoe het nog beter kan werken.

Jochum Deuten

T 06 47094315

info@jochumdeuten.nl