Evaluatie Gebiedsteam Nijkerk

Evaluatie Gebiedsteam Nijkerk

In de gemeente Nijkerk hebben de vier gebiedsteams een centrale rol gekregen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en zorg voor jeugd. De gemeente wil graag weten hoe dat verloopt en hoe de beoogde werkwijze uit de verf komt. Daarvoor kloppen ze aan bij Jochum Deuten en zijn collega Maarten Kwakernaak.

Daarvoor zijn 15 verhalen van inwoners nauwkeurig opgetekend, samen met de betrokkenen, rond de Effectencalculator. Daarnaast werden drie panelgesprekken gevoerd met gebiedsteammedewerkers en beleidsmedewerkers van de gemeente. 

Eindrapportage evaluatie Gebiedsteams Nijkerk - 14 december 2017


Jochum Deuten