Het Waardehuis is het thuis van vijf ervaren professionals in het sociaal domein.
We ondersteunen organisaties met het realiseren van hun maatschappelijke waarde.
We bouwen op onze rijke ervaring met organisaties en projecten
gericht op wonen, welzijn, zorg en werk.